Relaties

De vereniging heeft een uitgebreid netwerk van organisaties waarmee ze contacten onderhoudt: met de gemeenten als het gaat om zaken als groenontwikkeling, het opzetten van beheersplannen of het meespreken bij bestemmingsplannen; met organisaties zoals Landschap Erfgoed Utrecht, Natuur en Milieufederatie Utrecht en het Natuur en Milieu Platform Leidsche Rijn als het gaat om kennisuitwisseling en samen opkomen voor de belangen van de natuur; met Stichting De Kievit en met tientallen landeigenaren voor het beheer van hun terrein. Ook geven we mede vorm aan de inrichting van het Maximapark en beheren we een deel van de Buitenhof.

Wij ontvangen een substantiële bijdrage in de exploitatie van de Gemeente Utrecht uit het Initiatievenfonds.