De Vereniging komt op voor de vele kleinschalige landschappen ten westen van de stad Utrecht. Door groei van de stad en schaalvergroting op het platteland staan deze onder druk.

Knotwilgensingels, kleine bosjes, graslanden met zeldzame orchideeën en meidoornhagen zorgen voor afwisseling in het landschap en bieden een schuilplaats aan allerlei soorten dieren. Maar ze vragen wel om regelmatig onderhoud.

Daarnaast proberen we nieuwe stukjes natuur te ontwikkelen,  op het platteland maar ook in het stedelijk gebied.

Landeigenaren en overheden ondersteunen we met onze kennis en daadkracht bij de ontwikkeling en het beheer van nieuwe natuur.

En we betrekken de bevolking in het desbetreffende gebied hierbij, zodat zij zich bewust wordt van de waarde en aantrekkelijkheid van deze natuur in een stedelijke omgeving.

Zie voor de volledige missie en visie:

Visie van Vereniging Landschapsbeheer Vleuten de Meern