Financiën

Dat de vereniging uitsluitend uit vrijwilligers bestaat, betekent nog niet dat we geen kosten maken. Het zijn fondsen die voor ons belangrijke financieringsbronnen zijn zoals ‘Groen moet je Doen’, Initiatievenfonds en Rabobankfonds. Omdat we verwachten dat in de toekomst de opbrengst uit houtverkoop sterk zal verminderen of zelfs wegvallen, moeten we op zoek naar nieuwe financieringsbronnen om ons werk te kunnen blijven doen. 

.

Wilt u ons werk financieel ondersteunen met een gift? Dan kunt u dat doen op bankrekeningnummer:

NL 43 RABO 0158107535

t.n.v.  Landschapsbeheer Vleuten – De Meern